34 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 182 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 202 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 182 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 151 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 147 بازدید
 1. بازی DiRT 4 گرد و خاک به پا کرد

  • 0 پاسخ
  • 156 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 106 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 147 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 128 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 142 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 151 بازدید
 2. حذف خودکار اپهای بلا استفاده در iOS 11

  • 0 پاسخ
  • 141 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 130 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 139 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 128 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 129 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 173 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 148 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 136 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 143 بازدید
 3. فیجت اسپینر به جیتیای هم آمد!

  • 0 پاسخ
  • 155 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 126 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 159 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 141 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 147 بازدید